Årsmøte Hovedlaget 2020

Årsmøtet i hovedlaget ble avholdt 28.5.2020
Tilhørende dokumenter finnes under.
13 oppmøtte.  Det regnes som bra.
Ċ
Bård Sørensen,
20. jan. 2021, 07:45
ĉ
Bård Sørensen,
20. jan. 2021, 07:49
Ċ
Bård Sørensen,
20. jan. 2021, 07:50
Comments