Startside‎ > ‎Fotball‎ > ‎

Årsmøter i fotballgruppa

Til medlemmer i Stokmarknes IL, Fotballgruppe                                                                                         16/2-19, Stokmarknes

Sakliste for årsmøte i Stokmarknes IL, fotballgruppe

Styret viser til innkalling til årsmøte av 01.februar 2019.

Årsmøtet avholdes den 28.februar 2019 kl. 19.00 på Rødbrygga.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle fotballgruppas årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 9: Behandle fotballgruppas regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle Stokmarknes IL, fotballgruppe organisasjonsplan

Sak 16: Foreta følgende valg:

16.1              Styreleder

16.2              Øvrige styremedlemmer

16.3              Varamedlemmer

16.4              Revisor

16.5              valgkomiteen, 3 medlemmer

16.4       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Til medlemmene i Stokmarknes IL, fotballgruppe                                                                                               01.februar 2019, Stokmarknes 

Innkalling til årsmøte i Stokmarknes IL, fotballgruppe

 Styret innkaller herved til årsmøte i Stokmarknes IL, fotballgruppe.

Årsmøtet avholdes den 28.februar 2019 kl. 19.00 på Rødbrygga.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.februar 2019 til stokmarknesil.fotball@gmail.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Facebook siden til Stokmarknes IL og Hjemmesiden til SIL.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Stokmarknes IL, fotballgruppeUnder ligger referater fra tidligere årsmøter i SIL fotball (pdf).
Ċ
Stokmarknes Fotball,
26. okt. 2017, 13:03
Ċ
Stokmarknes Fotball,
25. mar. 2019, 09:39
Ċ
Stokmarknes Fotball,
2. apr. 2018, 13:37
Ċ
Christer Remen,
30. jan. 2017, 01:35
Ċ
Stokmarknes Fotball,
2. apr. 2018, 13:37
Ċ
Stokmarknes Fotball,
26. okt. 2017, 13:03
Ċ
Stokmarknes Fotball,
25. mar. 2019, 09:38
Ċ
Stokmarknes Fotball,
2. apr. 2018, 13:37
Ċ
Christer Remen,
15. feb. 2017, 01:48
Ċ
Christer Remen,
27. jan. 2016, 03:29
Ċ
Stokmarknes Fotball,
4. mar. 2019, 10:15
Ċ
Stokmarknes Fotball,
4. mar. 2019, 10:15
Comments