Startside‎ > ‎Fotball‎ > ‎

Minibuss


Retningslinjer for bruk og leie av minibuss Stokmarknes IL
Om minibussen


Ford Transit 2017 modell sort farge, krever sjåfør med førerkort klasse D1 (minibuss)

Reg.nr. YT 72602

17 seter (1+16)

Minibussen har hengerfeste

Maksvekt tilhenger m/brems 1950 kg (krever førerkort klasse D1E)

Maksvekt tilhenger u/brems 750 kg

Lengde 670,4 cm

Bredde 242,6 cm

Maks tillat hastighet 100 km/t

Drivstoff: Diesel

Begrenset plass til bagasje når alle seter er i bruk.


Prioritering av utlån/utleie

Minibussen lånes/leies fortrinnsvis ut til reise til kamper.
1. Obligatoriske kamper for klubben har prioritet fremfor andre kamper. Lengst reiseavstand har fortinn hvis flere kamper kolliderer på samme dag. Ungdomsfotball og                          seniorfotball prioriteres.
2. Utleie til øvrige kamper har prioritet fremfor andre aktiviteter.
3. For alle andre først til mølla prinsippet.

Henting og levering

Bilen har fast parkeringsplass ved Klubbhuset der bilen hentes og leveres.

Henting

Nøkkel avtales utlevert med utleieansvarlig.
Sjekk at minibussen er i forsvarlig stand.


Levering

Bilen leveres med full tank.
Bilen leveres ryddet for søppel.
Eventuelle feil/skader meldes til utleieansvarlig.
Nøkkel leveres til utleieansvarlig.

Priser

Utleiepriser til Stokmarknes IL fotballgruppe.

Alle leiepriser er uten sjåfør

 

Leietaker kategori

Døgnpris

1

Terminfestede kamper ungdom og seniorfotball innenfor Langøya.

800,-

 

2

Terminfestede kamper ungdom og seniorfotball for resten av Hålogaland fotballkrets.

1600,-

3

Øvrige kamper for medlemmer innenfor Langøya.

800,-

4

Øvrige kamper for medlemmer for Resten av Hålogaland Fotballkrets.

1600,-

5

Aktiviteter som turneringer innenfor Langøya

800,-

6

Aktiviteter som turneringer for resten av Hålogaland Fotballkrets.

1600,-

 

Aktiviteter som turneringer over flere døgn.

Første Døgn 1600,-

Deretter 1000,- pr.døgn


I tillegg skal følgende dekkes av låne-/leietaker:

Ved manglende fylling av diesel ved levering tilkommer gebyr kr 1000,-. dette i tillegg til kostnader til diesel.
Bompenger, fergeutgifter ved turneringer og kamper som ikke er i regi av Hålogaland Fotballkrets. Ved bruk av klubbens avtale-/rabattkort på ferger eller manuell bom skal              kvittering legges ved når bilen leveres tilbake og vil faktureres låne-/leietaker snarest. Automatisk fakturert bomavgifter etterfaktureres låne-/leietaker så snart disse foreligger.
Parkeringsutgifter
Bøter
Egenandel ved skade: 5000,- (kan vurderes ut fra omfang av skade ved mindre
        skader).
Manglede rydding medfører gebyr kr 500,-

Ved avbestilling av leie mindre enn 24 timer i forveien av avtalt leietidspunkt vil 800,-
faktureres låne-/leietaker.

Utleiepriser til alle andre

1

Turer i Vesterålen og Lofoten inntil 8 timer

1500,-

2

Turer i Vesterålen og Lofoten Inntil 24 timer

2000,-

3

Turer utenfor Vesterålen og Lofoten (eks. Harstad/ Narvik/ Bodø):

Første Døgn 2500,- og deretter 2000,- per påbegynt døgn.

 

 

 


I tillegg skal følgende dekkes av låne-/leietaker:

Diesel. Ved manglende fylling av diesel ved levering tilkommer gebyr kr 1000,- i tillegg til kostnader til diesel.
Bompenger, fergeutgifter. Ved bruk av klubbens avtale-/rabattkort på ferger eller manuell bom skal kvittering legges ved når bilen leveres tilbake og vil faktureres                                låne-/leietaker snarest. Automatisk fakturert bomavgifter etterfaktureres låne-/leietaker så snart disse foreligger.
Parkeringsutgifter
Bøter
Egenandel ved skade: 5000,- (kan vurderes ut fra omfang av skade ved mindre
        skader).
Manglede rydding medfører gebyr kr 500,-
       Hvis ett sete må renses, vil det påløpe en kostnad på 500,- per sete.

Ved avbestilling av leie mindre enn 24 timer i forveien av avtalt leietidspunkt vil 1000,-
faktureres låne-/leietaker.


Utleiekalender

Utleiekalenderen viser tilgjengelighet for minibussen. Utleiekalenderen finner dere på www.stokmarknesil.no Før sesongstart vil alle lag i ungdoms og
seniorfotballen som har rett på lån av minibussen få tilbud om å melde inn sine ønsker for sesongen, og disse vil prioriteres fremfor andre ønsker. De med lengst reiseavstand prioriteres ved kollisjon. Alle lag i Stokmarknes IL prioriteres, for alle andre vil det være mulig å leie bussen så lenge den er ledig.

Betaling

Betaling skjer enten på vipps eller til bank.
VIPPS: 596761
Kontonummer: 4570.18.26624

Utleieansvarlig

Spørsmål om utleie av bussen rettes til:
Håvard Myhra, mob: 913 99 204

Jørn Dahl, mob: 907 67 682


Comments