Startside‎ > ‎Fotball‎ > ‎

SIL Info Generell


Velkommen til Stokmarknes Fotballklubb som foresatt

Stokmarknes Fotball er en frivillig organisasjon med lag i alle aldre. Den største gruppen er barn og unge i alderen 6 – 19 år. Vi har også treninger for seniorer. Stokmarknes fotball har litt i underkant av 240 medlemmer. Vi har et særdeles godt sportslig miljø, hvor både bredde og ambisjoner blir ivaretatt. Har du ikke spilt fotball tidligere er du hjertelig velkommen til å prøve. Stokmarknes Fotball har gjennom mange år levert gode spillere til andre klubber og har også hatt flere spillere på kretslag etc. Klubben blir i stor grad drevet på frivillig basis av ildsjeler, foreldre og andre familiemedlemmer.

Informasjon fra klubben til spiller og foresatte foregår igjennom SPOND, samt hjemmeside http://www.stokmarknesil.no/startside/fotball og Facebook. Klubben ble i 2018 kvalitetsklubb igjennom en lang søknadsrunde til Norges Fotballforbund. Målet med å være kvalitetsklubb er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. Det er derfor viktig at dere som foreldre setter dere inn i klubbens rutiner for drift og planer, igjennom klubbhåndboken                                                                                                                                                                                   (http://www.stokmarknesil.no/startside/fotball/klubbhaandbok-1) og sportsplanen                                                                             (http://www.stokmarknesil.no/startside/fotball/sportsplan).

Ø  Barneavdelingen Januar-September. (treningsfritt mellom Oktober - desember)

Ø  Ungdom- /Voksen avdelingen Januar – November


Stokmarknes Fotball tilbyr: 

Stor aktivitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Gjennom aktivitet knyttes vennskap og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, mellom foreldregrupper og familier. 

Fysisk aktivitet 

Klubben tilbyr aktivitet for alle, både de som ønsker å trene mye og de som ønsker mindre aktivitet. I tillegg til seriekamper, deltar lagene på Cup’er /-turneringer. Dette er viktige arrangement for å styrke samhold og utvikle et godt sosialt miljø. 

Mestring og utdanning

 Fotballklubben utdanner trenere, spillere og dommere. Treneren har ansvaret for treninger og kamper for det enkelte lag. I hvert enkelt lag ønsker man at det er en støttegruppe fra foreldre/familiemedlemmer, som hjelper til med å løse praktiske oppgaver. Det er svært viktig at dere som foreldre tar ansvar og holder dialogen med trenerne og bidrar inn i lagene. Gjør det til en regel at dere besøker treningene med jevne mellomrom og støtt barnet ditt. I Stokmarknes Fotball tilstreber vi at klubbens trenere og ande frivillige har den kompetanse som er tilgjengelig. Derfor er det et må krav at trenere har de trenerkursene (Grasrottrener/UEFA) som er tilgjengelig. Det er også et ønske at andre foreldre kan ta en del av disse kursene, selv om man ikke er trenere. Eks. Grasrottrenerkursene er elektronisk og man kan evt. Bare ta teoridelen. Gå inn på https://www.fotball.no/kurs/?d=18 for å se på tilgjengelige kurs! De er gratis. 

Helse 

Fotballklubben fokuserer på sunne verdier og tilbyr en allsidig og variert aktivitet. Vi i Stokmarknes Fotballklubb er opptatt av å forebygge skader og at aktiviteten skal føre til generelt god helse, overskudd og en spennende fritid. Barn og unge som driver med idrett opplever også ofte mer mestring i skolen. Som lagspillere blir de gjennom fotballen flinke til å samarbeide i grupper og nå felles mål. 

Arrangement 

Fotballklubben har ulike arrangementer, hvor en ønsker at hele familien skal delta. Barn og unge synes det er flott å se foreldrene som heiagjeng på sidelinjen. Klubbstyret ønsker kontakt med alle foreldre, både på møter og andre tilstelninger. Fotball er en familieaktivitet, hvor foreldre og søsken (familien) til utøverne svært ofte deltar i ulike frivillige aktiviteter i klubben. En trenger ikke vite mye om fotball på forhånd for å bli med. Det er mange oppgaver som skal løses, og mye bygges opp rundt frivillighet og dugnad. 

Frivillighet 

Med frivillighet menes at ulike arbeidsoppgaver blir organisert og gjennomført som gratis arbeid fra foreldre/andre familiemedlemmer og ledere/tillitsvalgte i klubben. Frivillighet er en forutsetning for å drive aktiviteten og å utvikle et godt miljø. 

Dugnad 

Dugnad er arbeidsoppgaver som gjøres av frivillige, spillerne og deres familier. Dette er ofte arbeidsoppgaver som er viktige for gjennomføringen av aktivitetene, og som skaper inntekter til klubben. Disse inntektene er viktige for å sikre god aktivitet for alle som deltar, og for å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Blant ledere/tillitsvalgte og blant deltakere på dugnader utvikles det ofte et godt sosialt miljø. 

Transport 

Familiene har ansvaret for at barna kommer seg til og fra trening og kamp. I samarbeid mellom familiene i et lag, settes det ofte opp en transportplan, som fordeler noe av kjøringen til og fra. Klubben har anskaffet seg en minibuss (REMABUSSEN) som også kan benyttes til bortekamper og andre arrangementer. Se http://www.stokmarknesil.no/startside/fotball/minibuss for informasjon. 

Medlemskontingent 

Klubbene mottar ingen eller liten offentlig tilskudd til sin aktivitet og må hente sine inntekter fra medlemskontingenter, treningsavgifter, dugnader og sponsorer. Medlemskontingenter og treningsavgifter er noe hvert enkelt medlem må betale. Se oppdatert Medlemskontingent på klubbens hjemmesider. 

Utstyr

 Spillerne må selv holde seg med nødvendig utstyr som treningstøy, ball og sko. Det viktigste for fotballspillere har gode sko for å unngå skader. Spillerdrakter ordnes gjennom klubben. Stokmarknes Fotballklubb har avtale med Corner Sport Stokmarknes, der vi får 20 % rabatt på treningsklær og utstyr. I Stokmarknes Fotball trener og spiller vi rødt, det vil si at dere som foresatte oppfordres til å bruke PUMA avtalen hos CORNER SPORT til å kjøpe røde treningsklær.Informasjon for trener, hjelpetrener og oppmann i Stokmarknes IL


Ċ
Stokmarknes Fotball,
26. jan. 2021, 13:16
Ċ
Stokmarknes Fotball,
26. jan. 2021, 13:16
Comments