Startside‎ > ‎SIL forside‎ > ‎

Bli medlem i SIL

Generelt 
Alle idrettslag er pålagt å registrere sine medlemmer i et digitalt system.  Vi har valgt å benytte oss av Sparebanken sitt system som kalles medlemsnett.  Dette systemet er koblet opp mot idrettsforbundets database som heter "min idrett" og vi henter data om det enkelte medlem fra denne databasen.
Vi ønsker derfor at alle som skal bli medlem i SIL registrerer seg i på minidrett.no Dette er kostnadsfritt og registreringen brukes på tvers av idretter. Vi ønsker også at foreldre/foresatte registrerer seg. Dette er behøvelig for å få til familiemedlemsskapene.
Alle registreringene vi gjør i medlemsnett danner grunnlag for idrettsregistreingen som skal fjøres en gang pr år.
Medlemmer kan registreres i begge undergrupper. Medlemsskap i en av undergruppene medfører medlemsskap i hovedlaget. 

Skigruppa. revidert etter årsmøte 2019
 type medlem Kan delta i Hvordan kontingent
2020
Aktiv
  • Skigruppas fellestreninger
  • Delta i krets og sonerenn og turrenn for SIL og derav skigruppas reiseregulativ.
  • Får benytte skigruppas låneutstyr
  • Benytte seg av skigruppas rabattavtale med lokal sportsbutikk
  • Onsdagsrenn.
Medlemmene registreres av trener og denne besørger at dette blir registrert i medlemsnett.
Kontingent faktureres fra medlemsnett og sendes ut på epost. 
 kr 550
Aktiv familieSom "Aktiv".  Men gir familiepris.
Gelder for familier med 3 eller flere medlemmer. 
Som "Aktiv" kr 1100
pr familiie
 Trim
  •  Onsdagsrenn
Medlemmene registreres under deltakelse i onsdagsrenn og blir så registrert i medlemsnett.
Kontingent faktureres fra medlemsnett og sendes ut på epost. 
 kr 350
 Trim familieSom "Trim". Men gir familiepris.
Gelder for familier med 3 eller flere medlemmer. 
Som "trim" kr 650
pr familie
 Støttemedlem Egner seg for enslige, evt besteforeldre mv som ønsker å stå som medlem i skigruppa.

Direkte registrering kan gjøres med innbetaling til konto: 4570.13.34063
Merk med "støttemedlem ski"
 kr 250
 Støttemedlem trakkemaskinStøtteordning for de som vil bidra til drift av trakkemaskinen.       
Valgfritt beløp.            
Vi har årlig dugnad med utlevering av giroer. de som betaler gjennom denne vil bli registrert som medlem her.

Direkte registrering kan gjøres med innbetaling til konto: 4570.13.97537
Merk med "støttemedlem trakkemaskin"

 min. kr250

Vi planlegger å fornye alle medlemsskap automatisk hvert år.
Utmelding gjøres med å melde fra til styret i skigruppa på epost: stokmarknesil.ski@gmail.com

Fotballgruppa
type medlem
 Kontingent/
treningsavgift
2019
Kan delta iHvordan
Aktive

1-3.klasse
4.klasse
5-6.klasse
G14/J14
G16/J16
A-Lag
Damelag
kr 200/1000
kr 200/1250
kr 200/1450
kr 200/1750
kr 200/2000
kr 300/2200
kr 300/2200  • Delta på treninger og kamper i regi av fotballgruppen.
  • Turneringer i barnefotballen.
  • Benytte seg av fotballgruppens rabattavtale med lokal sportsbutikk.
Medlemmene registreres av trener og denne besørger at dette blir registrert i medlemsnett.
Kontingent faktureres fra medlemsnett og sendes ut på epost. 
 Støttemedlem kr 300 Egner seg for personer  som ønsker å støtte og stå som medlem i fotballgruppa.
Trykk på:
Via linken registrerer du deg og faktura vil komme.
Comments