Startside‎ > ‎SIL forside‎ > ‎

Saksliste årsmøte i Stokmarknes IL, fotballgruppe

lagt inn 18. feb. 2020, 08:59 av Stokmarknes Fotball   [ oppdatert 18. feb. 2020, 09:06 ]

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.januar 2020.

Årsmøtet avholdes den 27.februar 2020 kl. 19.00 på Rødbrygga.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle fotballgruppas årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 9: Behandle fotballgruppas regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

       10.1             Minibuss.

       10.2             Utvide styret med 1 representant

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle Stokmarknes IL, fotballgruppe organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder

15.2              Øvrige styremedlemmer

15.3              valgkomiteen, 3 medlemmer

       15.4             Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
                            eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Vedlagt følger følgende dokumenter:

-        Styrets forslag til forretningsorden

-        Idrettslagets årsberetning

-        Regnskap

-        Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

-        Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter.

-        Styrets forslag til budsjett

-        Styrets forslag til organisasjonsplan

-        Valgkomiteens innstilling

-        Styrets innstilling til ny valgkomité

 

Med vennlig hilsen
styret i Stokmarknes IL, fotballgruppe

 

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete.

Sak 2: Godkjenne innkallingen.

Sak 3: Godkjenne saklisten.

Sak 4: Godkjenne forretningsorden.

Forslag til vedtak:

1.      Årsmøtet ledes av dirigenten

2.      Protokollen føres av den valgte referent

3.      Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken tatt opp til votering.

4.      Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmene.

5.      Vedtak fattes ved avstemning på en av følgende 2 måter:

a.    Håndsopprekning. For – mot – avholdne(eventuelt bare: mot)

b.    Stilltiende bifall (vedtakets forslag refereres – det spørres om noen er i mot. Det bankes)

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle fotballgruppas årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

            Se vedlegg 1

Forslag til vedtak:

               Årsmøtet tar rapporten til orientering.

 

Sak 9: Behandle fotballgruppas regnskap i revidert stand

 

Sak 10: Behandle forslag og saker  

1.      Innkjøp av minibuss.                                                

2.      Utvide styret med 1 representant

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent.

            Forslag til vedtak:

               Medlemskontigent barn/junior 200,-

               Medlemskontigent Voksen 300,-

               Støttemedlemskap 200,-

 

Sak 12: Fastsette treningsavgift.

            Forslag til vedtak:

               Gi fotballgruppas styre til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett.

            Forslag til vedtak:

 

Sak 14: Behandle Stokmarknes IL, fotballgruppe organisasjonsplan

            Se vedlegg

 

Sak 15: Foreta følgende valg:

(De som er på valg er uthevet)

Verv                                                  Navn                                                                               Sitter til

Leder                                                Håvard Myhra                                                              2020

Styremedlem                                  Nils-Olaf Larsen                                                            2021                                                                                                                                                            

Styremedlem                                  Raymond Løveng                                                         2021

Styremedlem                                  Andreas Øien Johannessen                                        2021

Styremedlem                                  Ann Mari Løveng                                                        2020

Styremedlem                                  Bengt Are Pettersen                                                   2020

Styremedlem                                  Vegar Steingrimsen                                                      2021

Styremedlem                                  Janne Dahl                                                                     2021

Styremedlem                                   Johnny Stikholmen                                                      2020

Valgkomiteens innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.


Valgkomite                                     Linda Larsen                                                    2022

Valgkomite                                       Ida Baardsen                                                   2022

Valgkomite                                       Cecilie Kristiansen                                         2022

Comments