Startside‎ > ‎SIL forside‎ > ‎

Saksliste for årsmøte i Stokmarknes IL, fotballgruppe

lagt inn 15. feb. 2021, 11:40 av Stokmarknes Fotball   [ oppdatert 15. feb. 2021, 12:29 ]

Til medlemmer i Stokmarknes IL, Fotballgruppe

 15/2-21, Stokmarknes

Saksliste for årsmøte i Stokmarknes IL, fotballgruppe

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26.januar 2021.

Årsmøtet avholdes den 25.februar 2021 kl. 18.00 på i kantinen, Hadsel Hallpark.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle fotballgruppas årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 9: Behandle fotballgruppas regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle Stokmarknes IL, fotballgruppe organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder

15.2              Øvrige styremedlemmer

15.3              valgkomiteen, 3 medlemmer

15.4       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Comments