Startside‎ > ‎Ski‎ > ‎

SIL Ski Styret


Stokmarknes IL SkiValg 2018

Status

Navn

Pos

Velges normalt for

Neste gang på valg

Velges for 2 år

Bård Sørensen

Styreleder

2 år

Årsmøte 2020

Velges for 2 år

Trine Stordal Olsen

Styremedlem

2 år

Årsmøte 2019

Velges for 2 år

Rune Johansen Bjørk

Kasserer/

styremedlem

2 år

Årsmøte 2019

Velges for 2 år

Anniken Liland Fredriksen

Vara

2 år

Årsmøte 2019

Velges for 2 år

Geir Ole Kristiansen

Styremedlem

2 år

Årsmøte 2020

Velges for 1 år

Glenn Lind

Styremedlem

1 år

Årsmøte 2019

Velges for 2 år

Lisa Haug

Vara

2 år

Årsmøte 2020

Velges for 1 år

Jens Olav Hessen

Valgkomite

1 år

Årsmøte 2019

Velges for 1 år

Cato Kjærvik

Valgkomite

1 år

Årsmøte 2019

Velges for 1 år

(Frank Hansen)

Revisor

1 år

Årsmøte 2019Valg juni 2016

 

Status

Navn

Pos

Velges normalt for

Neste gang på valg

 Velges for 2 år

Bård Sørensen

Styreleder

2 år

Årsmøte 2018

ikke på valg

Marte Glad Remen

Sekretær

2 år

Årsmøte 2017

ikke på valg

Rune Johansen Bjørk

Kasserer

2 år

Årsmøte 2017

ikke på valg

Ann Mari Løveng

Vara

2 år

Årsmøte 2017

Velges for 2 år        

Stine Sivertsen        

Styremedlem

2 år

Årsmøte 2018

Velges for 1 år

Glenn Lind

Styremedlem

1 år

Årsmøte 2017

Velges for 2 år    

Bjarne Hals

Vara

2 år

Årsmøte 2018

 

Torleif Johansen

Valgkomite

1 år

Årsmøte 2017

 


Valgkomite

1 år

Årsmøte 2017

 

Frank Hansen

Revisor

1 år

Årsmøte 2016

 

Valg juni 2015

 

Status

Navn

Pos

Velges normalt for

Neste gang på valg

 Ikke på valg

Bård Sørensen

Styreleder

2 år

Årsmøte 2016

Velges for 2 år

Marte Glad Remen

Sekretær

2 år

Årsmøte 2017

Velges for 2 år

Rune Johansen Bjørk

Kasserer

2 år

Årsmøte 2017

Velges for 2 år

Ann Mari Løveng

Vara

2 år

Årsmøte 2017

Ikke på valg

Håvard Myhra

Styremedlem

2 år

Årsmøte 2016

Velges for 1 år

Glenn Lind

Styremedlem

1 år

Årsmøte 2016

Ikke på valg

Bjarne Hals

Vara

2 år

Årsmøte 2016

 

Roar Jørgensen

Valgkomite

1 år

Årsmøte 2016

 

Torleif Johansen

Valgkomite

1 år

Årsmøte 2016

 

Frank Hansen

Revisor

1 år

Årsmøte 2016

 

 


 

Valg juni 2014

 

Status

Navn

Pos

Velges normalt for

Neste gang på valg

Velges for 2 år

Bård Sørensen

Styreleder

2 år

Årsmøte 2016

Velges for 1 år fra ordinært styremedlem

Marte Glad Remen

Sekretær

2 år

Årsmøte 2015

Velges for ett år

Bård Larsen

Kasserer

2 år

Årsmøte 2015

Ikke på valg

Christian Vatndal

Vara

2 år

Årsmøte 2015

Velges for 2 år

Håvard Myhra

Styremedlem

2 år

Årsmøte 2016

Velges for 1 år fra vara

Glenn Lind

Styremedlem

1 år

Årsmøte 2015

Velges for 2 år

Bjarne Hals

Vara

2 år

Årsmøte 2016

 

Roar Jørgensen

Valgkomite

1 år

Årsmøte 2015

 

Torleif Johansen

Valgkomite

1 år

Årsmøte 2015

 

Frank Hansen

Revisor

1 år

Årsmøte 2015

 

 


 

Valg mai 2013

Status

Navn

Pos

Ikke på valg

Willy Vatndal

Styreleder

Ikke på valg

Bård Sørensen

Sekretær

Velges for ett år

Bård Larsen

Kasserer

Velges for to år

Christian Vatndal

Styremedlem

Velges for to år

Marte Glad Remen

Styremedlem

Ikke på valg

Håvard Myhra

Styremedlem

Velges for 2 år

Glenn Lind

Vara

Velges for 2 år

Sigbjørn Berg

Vara

Roar Jørgensen

Valgkomite

Torleif Johansen

Valgkomite

Frank Hansen

Revisor

 


forrige styre valgt i 2012

Status

Navn

Pos

Velges for 2 år

Willy Vatndal

Styreleder

Velges for 2 år

Bård Sørensen

Sekretær

Ikke på valg

Bård Larsen

Kasserer

Ikke på valg

Arne Rognstad

Styremedlem

Ikke på valg

Arild Fredriksen

Styremedlem

Velges for 2 år

Håvard Myhra

Styremedlem

Ikke på valg

Christian Vatndal

Vara

Velges for 2 år

Glenn Lind

Vara

 

Roy Arne Johannessen

Valgkomite

 

Torleif Johansen

Valgkomite

 

Frank Hansen

Revisor


 


Våre viktige sponsorer: